วิชาวิทยาการคำนวณ

ดาวโหลดเนื้อหาเกี่ยวกับโปรแกรม Scratch 

การใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหา

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Scratch

วิทยาการคำนวณ

กดหกดหก

การสั่งให้ตัวละครเคลื่อนที่และเปลี่ยนท่าทาง

การบวกเลข2จำนวน

เรียนรู้เรื่องการสร้างตัวแปร เพื่อทำการรับข้อมูลตัวเลขจากผู้ใช้จำนวน 2 ตัว เพื่อนำมาคำนวณและเก็บผลลัพธ์ที่ได้

การตรวจสอบเลขคู่เลขคี่

การคำนวณความสมส่วนของร่างกาย