อยากบอกอะไรครู

นักเรียนติดต่อสอบถามเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียนการสอน ติดต่อที่ E-mail --> ครูเหมียว@คน.ไทย

บุคคลทั่วไปติดต่อสอบถามเรื่องอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ติดต่อที่ E-mail --> dujaroon@gmail.com

ที่อยู่

89 โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510